EXTRA BOLAGSTÄMMA 2020 - Protokoll

Extra bolagstämma 2020 avhölls måndag den 20 januari kl 13.00, i Transtema ABs lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Följande material finns tillgängligt för nedladdning:

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

Kallelse till extra bolagstämma i Transtema Group AB (publ)
Aktieägarna i Transtema Group AB (publ), org.nr 556988-0411, med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Följande material finns tillgängligt för nedladdning:

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 avhölls torsdag 16 maj 2018, kl. 17.00, i Transtema ABs lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Följande material finns tillgängligt för nedladdning:

Bolagsstämmor

2019

2019
2019-12-20 09:03 Kallelse till extra bolagstämma i Transtema Group AB (publ) Läs mer
2019-05-16 20:19 Transtema Group AB - Kommuniké från årsstämma 2019-05-16 Läs mer
2019-04-16 18:29 Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer

2018

2018
2018-09-11 11:09 Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-09-10 (komplettering) Läs mer
2018-09-10 21:30 Kommuniké́ från extra bolagsstämma 2018-09-10 Läs mer
2018-08-09 17:31 Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer
2018-08-09 17:30 Transtema återkallar kallelse till extra bolagsstämma Läs mer
2018-08-07 17:30 Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer
2018-05-17 08:30 Transtema Group AB - Kommuniké från årsstämma 2018-05-16 Läs mer
2018-04-17 17:30 Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer

2017

2017
2017-12-06 17:25 Kommuniké från extra bolagsstämma Läs mer
2017-05-12 07:41 Kommuniké från årsstämma 2017-05-11 Läs mer
2017-04-13 08:30 Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer

2016

2016
2016-08-24 13:19 Kommuniké från extra bolagsstämma 2016-08-24 Läs mer
2016-08-10 08:45 Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer
2016-05-27 09:29 Kommuniké från extra bolagsstämma 2016-05-26 Läs mer
2016-05-27 09:26 Kommuniké från årsstämman 2016-05-26 Läs mer
2016-05-12 09:36 Kallelse till Extra Bolagsstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer
2016-04-27 16:09 Kallelse till årsstämma Läs mer
2016-02-12 15:42 Kommuniké från den extra bolagsstämman 2016-02-12 Läs mer
2016-01-28 17:31 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Läs mer