Våra dotterbolag

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Transtema levererar projektering , design, byggnation, dokumentation, underhåll samt övriga konsulttjänster för kommunikationsnät.

Text saknas.

Datelab har fyra huvudgrenar i verksamheten, elinstallationer, tele- och säkerhetsinstallationer, bredbandsinstallationer samt styr och regler. Fiber för bredband är den största verksamhetsgrenen. Datelab har sitt säte i Örebro men bedriver verksamhet i hela Mälardalen. Bolaget har cirka 20 anställda och hade under 2015 en omsättning på 25 mkr.

Visit website

Text saknas.

Visit website

Fibergruppens verksamhet innefattar konstruktion, byggnation, support och underhåll av fiberoptiska bredbandsnät. Fibergruppen har sitt säte i Norrköping och är verksamma i södra och mellersta Sverige. Bolaget påminner om Transtema med liknande kundgrupp och erbjudande. Fibergruppen hade under 2015 en omsättning på 56 mkr.

Visit website

HC Telecom är verksamt inom projektering, byggnation och underhåll av fibernät. HC Telecom har säte i Strömstad och bedriver verksamhet i västra Sverige och Norge. Bolaget har sju anställda och omsatte 2 MSEK under räkenskapsåret 2014/2015. Genom förvärvet tar vi ett steg in på den norska marknaden samtidigt som den geografiska närvaron i Sverige breddas.

Visit website

BearCom AB har säte i Göteborg och är en IT- och tjänsteleverantör som bland annat erbjuder datacenter med anpassad miljö för serverhosting och virtuella servrar. Bolaget har tio anställda och omsatte 23 MSEK under räkenskapsåret 2014/2015. Vi ser BearCom som ett komplement till förvärvet av WinCore.

Visit website

WinCore AB har säte i Kungsbacka och är en ledande aktör inom server och datalagring. WinCore levererar server- och datalagringsinfrastruktur med tjänster i form av rådgivning, förstudier, design, implementation och underhåll. Förvärvet av WinCore breddar och fördjupar koncernens erbjudande och är ett led i vår ambition att bli en komplett leverantör av kommunikationsinfrastruktur. WinCore har fyra anställda och omsatte 38 MSEK under räkenskapsåret 2015/2016.

Visit website

Academys tillhandahåller utbildningar inom bland annat fiberoptik.

Visit website

Relink Networks AB (Relink) grundades 2008 och är delägt till 51 procent via dotterbolag. Relink verkar som distributör för Ericsson. Kunderna, som främst är lokala återförsäljare och systemintegratörer, återfinns i Europa, Nord- och Latinamerika, Mellanöstern och Australien. Produktutbudet omfattar främst mikrovågslänkar, WiFi och switchar för metronät.

Relink erbjuder också tjänster för planering, installation och driftsättning av produkterna i kunders nät. Målgruppen är främst mobiloperatörer. Bolagets största leverantör är Ericsson. Styrelsen i Transtema Group AB ser Relink Networks AB som ett långsiktigt och strategiskt viktigt innehav.

Relink kan i en framtid vara en viktig byggkloss i en framtida internationell expansion av koncernen.

Visit website