Ledande befattningshavare
Född 1963
Magnus Johansson
Verkställande Direktör

VD och ägare av Transtema AB sedan 1997. Entreprenör med teknisk bakgrund från Försvarsmakten.

Civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola.
MBA vid handelshögskolan i Göteborg. Krigshögskolan i Stockholm.
Officershögskolan i Karlskrona.

Number of stocks: 7.959.000
Number of stocks options: -
Född 1982
Jens Boberg
Vice VD

Diplomerad Marknadsekonom från IHM Business School med inriktning marknadsföring samt ledarskap.

Teknisk bakgrund med fokus på IT-säkerhet och datakommunikation.

Jens har varit anställd i Transtema AB sedan 2005, de senaste åren som Sälj och Marknadschef.

Number of stocks: 104.000
Number of stocks options: 240.000
Född 1967
Malin Krouthén
Ekonomichef

Ekonomichef i Transtema AB sedan 1997.
Ekonomisk utbildning vid handelshögskolan i Göteborg.

Number of stocks: 9.000
Number of stocks options: 60.000
Född 1977
Jerker Hällqvist
CLO

Bakgrund från Wistrand Advokatbyrå där han arbetat som advokat. Jerker har tidigare arbetat både som Bolagsjurist och på Mannheimer Swartling. Jerker har lång erfarenhet av entreprenadjuridik och är specialiserad på bland annat processer och skiljeförfaranden. Jur.kand från Handelshögskolan i Göteborg.

Number of stocks:
Number of stocks options: -
Styrelsen
Född 1958
Göran Nordlund
Styrelseordförande sedan år 2014.

Göran Nordlund är utbildad civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och har studerat företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Göran Nordlund har mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin, och är en aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher.

Göran Nordlund har tidigare varit medgrundare och styrelseledamot i Viking Telekom AB (publ).

Född 1963
Magnus Johansson
Styrelseledamot sedan år 2014.

Magnus Johansson är utbildad civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har erhållit en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

Han har vidare examina från officershögskolan i Karlskrona och krigshögskolan i Stockholm.

Magnus Johansson har sedan år 1997 varit ägare och VD i Transtema AB, numera ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB.

Född 1966
Linus Brandt
Styrelseledamot sedan år 2017.

Linus Brandt är CFO i Opus Group, noterat på Stockholmsbörsen, Mid Cap.
Linus är oberoende till Bolaget och dess större ägare. Linus har tidigare arbetat på bland annat Stena. Linus har även en bakgrund som revisor på Deloitte.

Född 1960
Liselotte Hägertz Engstam
Styrelseledamot sedan år 2017.

Liselotte Hägertz Engstam är utbildad civilingenjör inom väg- och vatten från Chalmers Tekniska Högskola, samt certifierad internationell styrelseledamot från INSEAD (IDP-C). Liselotte är en erfaren internationell ledare från företag inom ingenjörstjänster, IT och digitalisering som HCL, IBM och Skanska.

Liselotte är styrelseledamot i Knowit Group (publ), Zalaris A/S (publ), Itello och S-group, samt ordförande i Digoshen och rådgivare till flera startup's.

Liselotte är även styrelseledamot i Transcom Worldwide (publ), men kommer att avgå under våren, då bolaget blivit förvärvat och kommer att avnoteras. Liselotte är oberoende till Bolaget och dess större ägare.

Född 1965
Peter Stenquist
Styrelseledamot sedan år 2017.

Peter Stenquist är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg och har studerat vid INP, ENSGI, Institut National Polytechnique ESA, Ecole Supérieure des Affaires i Grenoble, Frankrike.

Peter Stenquist har erfarenhet från bilindustrin, IT, som managementkonsult inom ett flertal branscher och senast som VD för ett bolag inom Telekom Wireless Backhaul som OEM-leverantör till telekomindustrin.

Peter är oberoende till bolaget och dess större ägare.