Organisation

Transtema  har  under  2016  gått  från  att  vara  en  mindre  aktör på  marknaden  till  att  bli  en koncern  med  inte  mindre  än 10  verksamhetsdrivande  bolag.  Huvudkontor  ligger  i  Mölndal utanför Göteborg och koncernen har totalt ca 130 anställda. Verksamhet bedrivs från 9 orter (Malmö,  Helsingborg,  Varberg,  Kungsbacka,  Göteborg,  Strömstad,  Norrköping,  Örebro  och Stockholm) varifrån Transtema kan erbjuda sina tjänster över hela landet.

Organisationsschema

Bild kommer