Om koncernen

Transtema Group AB är en svensk teknikkoncern sprunget ur Transtema AB, ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjudit tjänster och produkter inom infrastruktur för kommunikation och datacenter. Koncernen verkar på en marknad med stark underliggande tillväxt och har bevisat sin affärsmodell genom god och stabil intjäningsförmåga över tid.

Transtema har positionerat sig som en ledande leverantör och anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät. Utöver tjänster inom kommunikationsnät erbjuder Transtema infrastruktur av molntjänster och datacenter.

Bolaget har byggt upp en solid affärsplattform och har under 2016 gått från att vara en lokal aktör till att bli en nationell spelare. Geografisk expansion uppnås genom att följa befintliga kunder till nya marknader men också genom offensiva, men selektiva företagsförvärv.

Our Mission

Transtema is a provider of network infrastructure and services for the telecom industry. We design, build, maintain and operate technologically advanced communications networks.

Our Vision

By 2025, the company shall be a premium top-3 supplier in Scandinavia.

Our core values

Quality, reliability and service minded

 

Vår historia

Transtema AB grundades 1997 av Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema. Bolaget har haft sin hemvist i västra Sverige sedan start. Bolaget har hela tiden arbetat med installation, drift och support av kommunikationsnät.

1997  Transtema grundas, fokus på radiolänk, nätverk och konsulttjänster

1998  Första serviceavtalet för drift av kommunikationsnät

2002  Första avtalet om drift och service dygnet runt, året runt

2003  Fiberinstallationer blir för första gången omsättningsmässigt större än radiolänksystem

2004  Egen dygnet runt-driftcentral, NOC (Network Operation Center), startar

2006  Transtema erhåller kreditvärdighet AAA från Soliditet

2008  Dotterbolaget Relink Networks grundas

2009  Transtema erhåller ”Högsta kreditvärdighet” från UC

2011  Införande av ledningssystem för kvalitetssäkring, miljösäkring och arbetsmiljö

2011  Transtema förvärvar IP-konsulterna AB

2012  Certifiering enligt ISO 9001, 14001 samt OHSAS 18001

2012  Införande av mobilt uppdragssystem för alla uppdrag och alla anställda

2012  Transtema flyttar till nya och större lokaler i Mölndal

2014  Transtema Group bildas och förvärvar Transtema AB och Relink Networks AB. Ny tillväxtplan etableras.

2015  Transtema Group AB listas på AktieTorget

2016  Transtema Group AB förvärvar Fiber Gruppen i Sverige AB

2016  Transtema Group AB förvärvar Datelab AB

2016  Transtema Group AB förvärvar Fiber Solution Sweden AB

2016  Transtema Group AB förvärvar HC Telecom AB

2016  Transtema Group AB förvärvar WinCore AB

2016  Transtema Group AB förvärvar BearCom AB