Pressmeddelande
2017
09.14.2017 - 08:30 Transtema genomför riktad emission om 47 Mkr Läs mer
09.11.2017 - 16:30 Transtema Group AB tecknar avtal om förvärv av 60 % av aktierna i Nordlund Entreprenad AB Läs mer
08.18.2017 - 10:20 Transtema Group AB förstärker koncernledningen Läs mer
07.18.2017 - 17:15 Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Fiber Network Consulting Sweden AB samt KIT, Kunskap Infra Teknik AB Läs mer
06.05.2017 - 16:00 Transtema Group AB slutför förvärvet av Fiberdata AB Läs mer
05.12.2017 - 07:41 Kommuniké från årsstämma 2017-05-11 Läs mer
04.18.2017 - 21:05 Transtema Group AB förvärvar av 100 % av aktierna i Copiad Telecom AB Läs mer
04.18.2017 - 21:00 Transtema Group AB tecknar avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Fiberdata AB Läs mer
04.13.2017 - 08:30 Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer
04.10.2017 - 15:13 Transtema Group AB förvärvar 51 % av aktierna i Effektvision AB Läs mer
03.09.2017 - 08:30 Svenska institutionella investerare förvärvar aktier i Transtema Läs mer
03.08.2017 - 09:07 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission Läs mer
02.07.2017 - 14:07 Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Andersson & Jansäter Entreprenad AB Läs mer
01.02.2017 - 12:30 Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Foki AB Läs mer
2016
12.07.2016 - 10:00 ÅF och Transtema Group i nationellt samarbete kring fiberutbyggnad Läs mer
11.15.2016 - 10:21 Marknadsmeddelande 265/16 – Transtema Group AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 18 november 2016 Läs mer
11.14.2016 - 17:30 Transtema Group AB genomför listbyte till Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning Läs mer
09.02.2016 - 12:48 Transtema Group startar nytt dotterbolag Läs mer
07.27.2016 - 10:48 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemissioner Läs mer
06.17.2016 - 08:34 Spridningsemissionen i Transtema är avslutad, bolaget tillförs 10,9 mkr och ca 600 nya aktieägare Läs mer
06.08.2016 - 08:30 Transtema genomför spridningsemission Läs mer
05.27.2016 - 09:16 Transtema Group påbörjar förberedelser inför ansökan om notering på Stockholmsbörsen Läs mer
05.06.2016 - 16:42 Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i BearCom AB Läs mer
05.06.2016 - 12:19 Transtema Group AB förvärvar 100% av aktierna i WinCore AB med det helägda dotterbolaget WinCore Finans AB Läs mer
05.06.2016 - 10:36 Transtema Group utvecklar affärsområdet Teknik Läs mer
04.21.2016 - 16:25 Transtema Group AB förvärvar HC Telecom AB Läs mer
03.31.2016 - 14:44 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission Läs mer
03.14.2016 - 13:30 Förvärvar Fiber Solution Sweden AB Läs mer
03.11.2016 - 15:15 Transtema Group startar nytt dotterbolag Läs mer
03.08.2016 - 14:06 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission Läs mer
02.26.2016 - 08:25 Transtemas styrelse sätter nya finansiella mål Läs mer
01.28.2016 - 13:39 Transtema Group AB förvärvar 100% av aktierna i Datelab AB, Örebro. Läs mer
01.22.2016 - 14:21 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission Läs mer
01.04.2016 - 16:06 Transtema Group AB förvärvar Fiber Gruppen i Sverige AB Läs mer
2015
05.13.2015 - 09:45 Marknadsmeddelande 81/15 – Transtema Group AB noteras på AktieTorget den 21 maj 2015 Läs mer
05.06.2015 - 10:27 Nyemissionen i Transtema kraftigt övertecknad! Läs mer