Årsredovisning 2017

fredag, april 20, 2018 - 17:30

Transtema Groups årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.transtemagroup.se.

I samband med upprättandet av årsredovisning har förvärvsanalyserna uppdaterats inom det tillåtna tolvmånadersfönster som IFRS 3 stipulerar. Jämfört med bokslutskommunikén har följande poster påverkats: immateriella anläggningstillgångar, inkomstskatt, finansiella kostnader och därmed årets resultat. Ändringarna påverkar inte rörelseresultatet och innebär inga kassaflödeseffekter.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Göteborg 20 april 2018

John Afzelius
CFO

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
EA Rosengrens gata 31
421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-746 83 00

www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2017 970 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 360. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.