Årsredovisning 2019

Transtema Group AB:s årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.transtemagroup.se.
fredag, april 24, 2020 - 08:30

Göteborg 24 april 2020
Magnus Johansson, Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-746 83 00
www.transtemagroup.se

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-7468300

Henning Sveder, CFO, 031-7468300

 

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / [email protected])

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte ca 1500 mkr år 2019. Antal anställda i koncernen är ca 900. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.