Bearcom AB avyttrar kundstock

måndag, juli 2, 2018 - 08:30

Bearcom AB (”Bearcom”), ett helägt dotterbolag till Transtema Group sedan maj 2016, har slutit avtal kring en avyttring av bolagets kundstock omfattande telefoni- och internettjänster genom en inkråmsaffär. Resterande delar av Bearcoms verksamhet, tjänster inom systemintegration och datacenter behålls. Den avyttrade kundstocken omsatte under 2017 ca 10 miljoner kronor.

Köpare är PIN Sweden AB, ett dotterbolag till Infracom Group AB (publ.)

”Genom att avyttra internet- och telefoniverksamheten i Bearcom, vilket varit en del av vår långsiktiga plan sedan vi tillträdde verksamheten under 2016, renodlar vi Bearcom för att bolaget bättre skall kunna fokusera på systemintegrationstjänster och matcha koncernens kärnverksamhet där operatörsverksamhet inte ingår.” säger Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema Group.

Försäljningslikviden uppgår till ca 9 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor betalas kontant på frånträdesdagen den 2018-09-01. Resterande ca en miljon kronor betalas vid slutavräkning, senast tre månader efter frånträdesdagen. Försäljningen kommer inte ha någon eller en begränsad effekt på vinst per aktie.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Västra Frölunda 2 juli 2018

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
EA Rosengrens gata 31
Västra Frölunda
Tel: 031-746 83 00
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
Jens Boberg, COO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 340. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.