Bristande projektredovisning i ett dotterbolag påverkar Transtema Groups resultat negativt i fjärde kvartalet 2017

måndag, december 4, 2017 - 08:30

Fiber Gruppen i Sverige AB (”Fibergruppen”), ett helägt dotterbolag till Transtema Group sedan 2016-01-04, kommer under fjärde kvartalet 2017 visa ett negativt rörelseresultat uppskattat till 30 Mkr. Det negativa rörelseresultatet beror på brister i Fibergruppens historiska projektredovisning och -styrning av ännu icke avslutade projekt. Bristerna har framkommit i samband med internkontroller inför ordinarie förvaltningsrevision.

Åtgärder för att säkerställa Fibergruppens projektredovisning och -styrning för framtiden har vidtagits. Motsvarande brister bedöms inte föreligga hos övriga bolag i koncernen.

Transtema Group lämnar i normala fall inga ekonomiska prognoser. På grund av den nyligen upptäckta bristen i Fibergruppen gör Transtema Group den preliminära resultatbedömningen att koncernen kommer visa ett nollresultat på EBITDA-nivå i kvartal 4 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2017 kl 08:30.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 4 december 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:

Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 320. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.