Förvärvar Fiber Solution Sweden AB

måndag, mars 14, 2016 - 13:30

Fiber Solution beräknas 2015 omsätta ca 4 mkr med en EBIT marginal om ca 17 % med en förväntad framtida tillväxt i linje med Transtema Groups finansiella mål. Fiber Solution har 5 anställda, säte i Helsingborg och har verksamhet i hela södra Sverige.

Fiber Solutions verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, installation och underhåll inom telekommunikation med special inriktning mot fiberoptik.

Säljare av Fiber Solution är Andreas Sundström och Per Kristiansson, båda delägare och aktiva i Bolaget. VD i bolaget är Andreas Sundström. Båda säljarna kvarstår i sina befattningar med sina respektive ansvarsområden. Fiber Solution skall drivas vidare under samma ledning och med liknande struktur som innan förvärvet.

”Fiber Solution är ett fint bolag, med duktiga entreprenörer som har lång erfarenhet av fiberteknik och kommer att passa bra i Transtema Group. Vi arbetar mot samma kundgrupp och vårt erbjudande är i mångt och mycket likadant. Vi har samma syn på kvalitet, pålitlighet och långsiktighet. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Andreas och Per och vidareutveckla verksamheten i södra Sverige”, säger Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema Group.

”Tillsammans med vår nuvarande personal i Skåne och förvärvet av Fiber Solution får vi en betydligt större närvaro i södra Sverige, något vi tror kommer att uppskattas av både våra och Fiber Solutions nuvarande kunder. I och med att vi blir starkare i regionen, kommer vi att kunna ta ansvar för fler och större uppdrag.”, fortsätter Magnus Johansson.

”Vi känner till Transtema sedan tidigare och det goda renommé som Transtema har. Det skall bli spännande att få vara en del i koncernen och bidra till att bygga en stark företagsgrupp.”, säger Andreas Sundström, VD i Fiber Solution.

Köpeskillingen är 3,25 miljoner kronor, varav 1,27 mkr betalas kontant och 1,97 miljoner kronor betalas genom apport av 170 157 aktier i Transtema Group AB (pris per aktie är 11,59 kronor vilket motsvarar aktiens genomsnittliga volymviktade kurs de senaste 10 handelsdagarna). Kontantdelen finansieras via egen kassa. Apportemissionen kommer att genomföras genom att styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas.

Fiber Solution Sweden har ett justerat eget kapital om ca 1,8 mkr vid tillträdet.

Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år) från tillträdesdagen.

Magnus Johansson, VD i Transtema Group AB,

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i Sverige AB, Datelab och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen ca 70. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.