Förvärvet av LSS genomfört

Transtema Group AB (”Transtema” eller ”Bolaget”) ingick 2018-07-11 avtal om förvärv av Ericsson Local Services AB (”LSS”), Ericssons fältserviceverksamhet i Sverige. Konkurrensverket godkände transaktionen 2018-07-30. Transtema tillträdde idag LSS och kontrollerar därmed 100% av aktierna. I samband med tillträdet byter LSS namn till Transtema Network Services AB (”TNS”).
fredag, augusti 31, 2018 - 10:45

Kommentar från Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema
”Vi i Transtema är idag glada över att välkomna personalen i TNS till Transtema-koncernen. TNS är ett starkt tillskott med hög kompetens, god kvalitet och en hög kundtillfredsställelse som kännetecknar organisationen. Vi har nu goda möjligheter för tillväxt genom att vidareutveckla verksamheten.”

Kommentar från Magnus Eriksson, VD Transtema Network Services AB
”Vi på TNS är verkligen nöjda med att få en ny ägare där vår kompetens och profil kan utnyttjas för en fortsatt framåtriktad resa. Transtema och TNS komplementerar varandra på ett fantastiskt sätt som möjliggör ett ännu bättre och bredare tjänsteutbud till nya och existerande kunder.”

Verksamheten omsatte 1 162 Mkr under 2017 till en justerad EBITDA om 34 Mkr. Antalet anställda är ca 750. Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 2018-07-11 och 2018-07-30 för ytterligare detaljer.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 350. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.