Kommuniké́ från extra bolagsstämma 2018-09-10

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls extra bolagsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, den 10 september 2018.
måndag, september 10, 2018 - 21:30

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt i enlighet med kallelsen och de förslag som publicerats på bolagets hemsida.

  • Stämman beslutade att anta ny bolagsordning. De viktigaste ändringarna är (i) byte av säte från Mölndal till Göteborg, (ii) att styrelsen utökas från fem till sex ledamöter och (iii) att stämma ska kunna hållas i Mölndal eller Göteborg.
  • Stämman beslutade att välja Andreas Hessler till ny styrelseledamot.
  • Stämman beslutade om en företrädesemission av högst 3 912 310 aktier i enlighet med de villkor som publicerats på bolagets hemsida.

Den extra bolagsstämman genomfördes med anledning av förvärvet av Ericsson Local Services AB (”LSS”). Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 2018-07-11, 2018-07-30, 2018-08-31 och 2018-09-04 för ytterligare detaljer om förvärvet av LSS.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 350. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.