Konkurrensverket godkänner Transtemas förvärv av LSS

måndag, juli 30, 2018 - 17:42

Transtema Group AB (”Transtema” eller ”Bolaget”) ingick 2018-07-11 avtal om förvärv av Ericsson Local Services AB (”LSS”), Ericssons fältserviceverksamhet i Sverige. Tillträdesvillkoren för förvärvet inkluderar godkännande från Konkurrensverket.

Konkurrensverket lämnade idag Transtemas anmälan utan åtgärd. Transtema är nu fria, från konkurrensrättslig synpunkt, att stänga transaktionen.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 340. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.