Marknadsmeddelande 81/15 – Transtema Group AB noteras på AktieTorget den 21 maj 2015

Första handelsdag på AktieTorget för Transtema Group ABs aktie är den 21 maj 2015. Kortnamnet för aktien är TRANS.
onsdag, maj 13, 2015 - 09:45

Det totala antalet aktier i bolaget är 15 200 000.

Information om aktien:

Kortnamn: TRANS
Aktienamn:Transtema
ISIN-kod:SE0006758587
Orderboks-ID:109528
Organisationsnummer556988-0411
Kvotvärde:1,00 SEK
Första handelsdag:Den 21 maj 2015
Antal aktier:15 200 000
Market Segment/ no:MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no:Other Equities/ 227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 13 maj 2015.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post [email protected]