Nyemissionen i Transtema kraftigt övertecknad!

Spridningsemissionen i Transtema Group AB (publ) är nu avslutad och övertecknades mer än 3 gånger.
onsdag, maj 6, 2015 - 10:27

”Jag är mycket glad över det stora intresset för Transtema och att vi har fått ett stort antal nya aktieägare som jag hälsar varmt välkomna. Nu flyttar vi fram våra positioner och fortsätter arbetet med Transtemas expansion.” säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group AB.

I emissionen tecknade 776 nya aktieägare 2 200 000 aktier vilket medför att Transtemas aktiekapital efter emissionen kommer att uppgå till 15 200 000 kr fördelat på 15 200 000 aktier. Vid tilldelningen av aktier har ett brett aktieägande prioriterats. Bolaget kommer tillföras 8,4 Miljoner kronor före emissionskostnader vilka kommer att uppgå till ca 800 000 kr. Teckningsgraden i emissionen var 308% vilket motsvarar 25,7 miljoner kronor.

Avräkningsnotor kommer att sändas ut den 6 maj med likviddag den 11 maj.     

Första dag för handel på AktieTorget är planerad till den 21 maj.

För eventuella frågor kontakta:

Magnus Johansson – VD, Transtema Group AB (publ) 
Telefon: 0705-254 166
E-post: [email protected]

www.transtema.com

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema AB omsatte år 2014 48,7 mkr med en EBIT på 10 mkr. Antal anställda i koncernen är 27. Transtema Group AB kommer listas på Aktietorget med tickern TRANS.