Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission

torsdag, mars 31, 2016 - 14:44

Styrelsen i Transtema Group AB beslöt i samband med förvärvet av Fiber Solution Sweden AB den 14 mars 2016, att enligt tidigare bemyndigande vid extra bolagstämma den 21 november 2014 emittera 170 157 aktier till säljarna av Fiber Solution Sweden AB, som del av köpeskillingen. Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år).

Emissionen är nu registrerad.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Transtema Group AB från 17 329 843 kronor till 17 500 000 kronor. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Transtema Group AB till 17 500 000 stycken.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i Sverige AB, Datelab, Fiber Solution Sweden AB och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen ca 75. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.