Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission

tisdag, mars 8, 2016 - 14:06

Vid den extra bolagstämman som hölls den 12 februari 2016 beslutades om emission av 500 000 aktier (pris per aktie 12 kronor) till säljarna av Datelab AB, som del av köpeskillingen. Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år).

Emissionen är nu registrerad.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Transtema Group AB från 16 829 843 kronor till 17 329 843 kronor. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Transtema Group till 17 329 843 stycken.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i Sverige AB, Datelab och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen ca 70. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.