Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission

fredag, januari 22, 2016 - 14:21

Styrelsen i Transtema Group AB beslöt i samband med förvärvet av Fiber Gruppen i Sverige AB den 4 januari 2016, att enligt tidigare bemyndigande vid extra bolagstämma den 21 november 2014 emittera 1 629 843 aktier till säljarna av Fiber Gruppen i Sverige AB, som del av köpeskillingen. Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år).

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Transtema Group AB från 15 200 000 kronor till 16 829 843 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Transtema Group att uppgå till 16 829 843 stycken.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Relink Networks AB (ägs till 51%) samt Fiber Gruppen i Sverige AB. Transtema AB omsatte år 2014 48,7 mkr med en EBIT på 10 mkr. Antal anställda i koncernen ca 50. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.