Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission

onsdag, mars 8, 2017 - 09:07

Registrering av tidigare kommunicerad nyemission i samband med förvärvet av Foki AB är nu klar hos Bolagsverket.

Förvärvet gjordes till en aktiekurs på 23,61 kronor och omfattade totalt 741 110 aktier. Säljarna har en 36 månaders lock-up på erhållna aktier (1/3 per år).

Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 19 486 786 aktier. Genom emissionen har aktiekapitalet i bolaget ökat till 19 486 786.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)


Mölndal 8 mars 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.