Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission registrerad hos Bolagsverket

Registrering av tidigare kommunicerade apportemission till Ericsson i samband med förvärvet av Ericsson Local Services AB (”LSS”) är nu klar hos Bolagsverket.
tisdag, september 4, 2018 - 13:21

Nyemissionen av 1 302 567 aktier till teckningskurs på 26,87 kr per aktie utgör del av köpeskillingen för förvärvet av LSS och är nu registrerad hos Bolagsverket.

Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 23 473 861 aktier. Genom emissionen har aktiekapitalet i bolaget ökat till 23 473 861 kr.

Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 2018-07-11, 2018-07-30 och 2018-08-31 för ytterligare detaljer om förvärvet av LSS.

För mer information kontakta:
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 350. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.