Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemissioner

onsdag, juli 27, 2016 - 10:48

Registering av tidigare kommunicerade nyemissioner i samband med förvärven av HC Telecom, WinCore, BearCom samt tidigare kommunicerad spridningsemission är nu klar hos Bolagsverket.

Samtliga förvärv gjordes till en aktiekurs på 17 kronor och omfattade totalt 741 176 aktier. Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år).

Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 18 745 676 aktier. Genom emissionerna har aktiekapitalet i bolaget ökat till 18 745 676 kr.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och drift av infrastruktur för kommunikation och datacenter. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2015 68 Mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 Mkr. Antal anställda i koncernen ca 130. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.