Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemissioner registrerad hos Bolagsverket

Registrering av tidigare kommunicerade nyemissioner knutna tilläggsköpeskilling till förvärven av Copiad Telecom AB och Foki AB är nu klar hos Bolagsverket.
måndag, juli 30, 2018 - 08:30

Nyemissionen av 405 022 aktier till teckningskurs på 30,63 kr per aktie som utgör 50% av den tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Foki AB samt nyemissionen av 325 000 aktier till en teckningskurs på 24,50 kr per aktie som utgör 100% av tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Copiad Telecom AB är nu registrerade hos Bolagsverket.

Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 22 171 294 aktier. Genom emissionerna har aktiekapitalet i bolaget ökat till 22 171 294 kr.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 340. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.