RÄTTELSE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRANSTEMA GROUP AB (publ)

Den 20 december 2019 offentliggjorde Transtema Group AB (publ) kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2020. Vid angivandet av avstämningsdag för deltagande i nyemissionen under ärende 7 – ”Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission”, punkt 1, angavs felaktigt 7 februari 2020 vilket korrigerats till 11 februari 2020.
fredag, december 20, 2019 - 12:14

Kallelsen till extra bolagsstämman är i övrigt i allt väsentligt oförändrad. Den rättade kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.transtemagroup.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 83 00 / [email protected])

_____________________

Göteborg i december 2019

Transtema Group AB (publ)

Styrelsen