Spridningsemissionen i Transtema är avslutad, bolaget tillförs 10,9 mkr och ca 600 nya aktieägare

fredag, juni 17, 2016 - 08:34

I den avslutade spridningsemissionen i Transtema Group AB (publ) tecknades ca 500 000 aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om 56 procent. Bolaget tillförs genom spridningsemissionen ca 600 nya aktieägare och erhåller 10,9 mkr i emissionslikvid före emissionskostnader på ca 600 tkr. Teckningskursen har fastställts till 21,70 kr/aktie, vilket är 8 procent lägre än den volymvägda snittkursen under teckningsperioden 8-15 juni 2016.

Syftet med emissionen var att bredda ägarbasen inför en planerad ansökan om notering på Stockholmsbörsen samt att tillföra bolaget ytterligare kapital för fortsatt tillväxt.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 18 745 676 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i bolaget till 18 745 676 kr.

Ytterligare information

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Magnus Johansson Verkställande Direktör 031-7468300

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och drift av infrastruktur för kommunikation och datacenter. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2015 68 Mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 Mkr. Antal anställda i koncernen ca 120. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.