Transtema avyttrar delägt dotterbolag för ytterligare fokusering på kärnaffären

fredag, september 25, 2020 - 10:09

Transtema Group AB (Transtema) har idag tecknat avtal om att överlåta samtliga aktier i Mentor Vision AB (Mentor), vilket motsvarar 51 % av samtliga utestående aktier i Mentor. Köpare är övriga aktieägare i Mentor tillsammans med delar av personalen.

Transtema fortsätter att minska antalet dotterbolag för att därigenom öka sitt fokus på bolagets kärnaffär samtidigt som överlåtelsen minskar komplexitet och därmed risk i bolagets struktur. Avyttringen bedöms ha en marginell inverkan på Transtemas omsättning och resultat framgent.

Mentor utgör en begränsad del av Transtema-koncernen där Mentors omsättning samt resultat motsvarar ca 2% av totalen vardera. Eftersom värdet på de överlåtna aktierna understiger 1% av Transtema-koncernens börsvärde är undantaget från de s.k. LEO-reglerna i 16 kap aktiebolagslagen tillämpligt.

”Vi genomgår nu en större strategiförändring i koncernen, där vi skiftar inriktning mot tekniska tjänster, service och drift. I den processen har vi, tillsammans med Mentors ledning, kommit fram till att Transtema och Mentor har bättre utvecklingsmöjligheter var för sig. Avyttringen av våra aktier till Mentors ledning är en bra lösning för båda parter. Vi ser fram emot att fortsätta vårt affärsmässiga samarbete och önskar de nya ägarna lycka till.” – Magnus Johansson, VD och koncernchef Transtema Group

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / [email protected]).

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Nettoomsättning i Transtema Group AB år 2019 var 1 497 Mkr (868). Antal anställda i koncernen är ca 900.

Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS.