Transtema expanderar till ny marknad – tecknar första kontraktet i Danmark

Transtema har tecknat kontrakt med TDC A/S kring ett fiberprojekt i Danmark. Ordervärdet är ca 50 MSEK med planerad projektstart under första kvartalet 2019 och förväntat avslut under tredje kvartalet 2019.
torsdag, november 15, 2018 - 08:57

”Att TDC, marknadsledande i Danmark, ger oss förtroendet att påbörja ett första pilotprojekt i sin nyligen kommunicerade omfattande fiberutbyggnad, visar att vår strategi och vårt arbete mot en internationalisering varit lyckosamt. Vi har ambitionen att utveckla samarbetet med TDC till ett långsiktigt partnerskap inom såväl byggnation som service och underhåll.

Vi känner att vi kan bidra till TDC:s utbyggnad av den digitala infrastrukturen i Danmark, med vår expertis, erfarenhet och inte minst möjligheten till utbildning och kunskapsöverföring i Transtema Academy, där vi certifierar inom bland annat Robust Fiber. Att använda den kunskap och erfarenhet vi byggt upp i Sverige på en närliggande marknad känns som ett naturligt steg. Danmark har idag en fiberpenetration till hushåll på knappa 19 % medan vi i Sverige har en penetration på över 43 % (källa IDATE for FTTH Council, Februari 2018). Vi ser stora möjligheter i Danmark.” Säger Magnus Johansson, VD och Koncernchef Transtema Group.

“Deployment of fiber network marks an important milestone to us, as it’s crucial to our strategy in offering the infrastructure of the future. We are very excited about the partnership with Transtema, as they represent both the technical insight and the quality that will enable us to deliver a state of the art network to our customers. We look very much forward to the cooperation,” says Michael Fränkle, Senior Vice President Networks at TDC Group.

Se även TDCs pressmeddelande:
https://tdcgroup.com/da/news-and-press/nyheder-og-pressemeddelelser/2018/11/tdc-indleder-den-foerste-boelge-af-fiberudrulning13564176

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i tre affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning, (ii) Transtema Infrastructure, som utför entreprenadtjänster inom nätbyggnation och -underhåll samt (iii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Transtema Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018, kl. 08.55 CET.