Transtema genomför riktad emission om 47 Mkr

torsdag, september 14, 2017 - 08:30

Styrelsen i Transtema Group AB (Publ) (”Transtema” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 11 maj 2017, beslutat att emittera totalt 900 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av två institutionella investerare. Teckningskursen uppgick till 52,5 kronor per aktie.

I syfte att öka Bolagets handlingskraft vid fortsatt expansion av verksamheten och samtidigt stärka ägarbilden har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om 47,25 Mkr. Teckningskursen i emissionen uppgår till 52,5 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 5,0 procent mot de tio senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs. Emissionen tecknas av Skandia (760 000 aktier) och Handelsbanken Fonder (140 000 aktier).

”Vi är glada över förtroendet från Handelsbanken Fonder, samt att hälsa Skandia välkomna som nya ägare i Transtema. Att institutionella investerare väljer att investera i Transtema är otroligt viktigt för oss.”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 4,4 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen.

I samband med transaktionen kommer Bolagets störste ägare Magnus Johansson genom Törnäs Invest att låna ut 900 000 aktier till Erik Penser Bankaktiebolag. Detta för att underlätta leverans av aktierna. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos bolagsverket.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2017 kl 08:30

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 14 september 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 320. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.