Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Andersson & Jansäter Entreprenad AB

tisdag, februari 7, 2017 - 14:07

Andersson & Jansäter Entreprenad AB, (”AJ Entreprenad”), med säte i Norberg, etablerat 2003 är specialiserade på kabelförläggning inom el/tele och fiberoptik.

AJ Entreprenad har ca 20 anställda. Bolaget omsatte 2016-01-01 till och med 2016-12-31 ca 35 MSEK med ett estimerat resultat före skatt på ca -1,0 MSEK.

Säljare av AJ Entreprenad är Pär Andersson och Göran Jansäter. VD i bolaget är Pär Andersson.

”I vår ambition att vara en av Sveriges ledande nätbyggare, utökar vi vår verksamhet till att nu även omfatta markarbeten. Tidigare har vi alltid lagt ut markarbeten på entreprenad, men nu kommer vi att kunna leverera kompletta fiberprojekt helt i egen regi vilket innebär bättre kontroll och kvalitet i projekten.

Vi är stolta och glada att en av våra mest pålitliga och kompetenta markentreprenörer, AJ Entreprenad, väljer att blir en del av Transtema Group.”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

”Vi ser fram emot att, som en del i Transtema Group, låta AJ Entreprenad växa och ta större entreprenader i vår region. Vi har under de senaste åren arbetat med Fibergruppen och FOKI som båda är en del i Transtema koncernen och trivts väldigt bra med samarbetet. Vi ser att vi med vår kunskap inom schakt och markarbeten kan bidra positivt till koncernen.”, säger Pär Andersson VD i AJ Entreprenad AB.

Förvärvet omfattar ingen kontant ersättning utan endast en finansieringslösning för bolagets framtida utveckling.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2017.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Norberg 7 februari 2017

Magnus Johansson

Verkställande Direktör

Transtema Group AB

Org.nr. 556988-0411

Flöjelbergsgatan 12

Mölndal

Tel: 031-7468300

www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:

Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och drift av infrastruktur för kommunikation och datacenter. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2015 68 Mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 170. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.