Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i BearCom AB

fredag, maj 6, 2016 - 16:42

BearCom AB med säte i Göteborg, etablerat 1995, är en professionell IT- och tjänsteleverantör som levererar tjänster till kunder i hela Sverige. BearCom har 10 anställda.

Bearcom erbjuder bland annat en anpassad miljö för serverhosting och VPS, med redundant infrastruktur med BGP4 routing, redundant kyla, redundant avbrottsfri elförsörjning med dieselgenerator för kontinuerlig drift.

Bolaget omsatte 2014-07-01 till och med 2015-06-30 ca 23 MSEK med ett rörelseresultat på ca 0,6 MSEK.

Bolaget förväntas under perioden 2015-07-01 till och med 2016-06-30 omsätta ca 26 MSEK med ett rörelseresultat på ca 0,5 MSEK.

Säljare av BearCom AB är Olev Lilleste, Erik Beckeman samt Christer Brattlöf. VD i bolaget blir Patrik Sintorn. BearCom drivs med Patrik som VD vidare med liknande struktur som innan förvärvet.

”BearCom kompletterar vårt tidigare kommunicerade förvärv av WinCore. I och med förvärvet av BearCom får vi tillgång till en toppmodern datorhall och en mycket kompetent personal vilket gör att vi väldigt fort kan ta klivet mot att leverera en komplett portfölj av kommunikationsinfrastruktur.
Vi välkomnar BearCom till koncernen och ser mycket fram emot att arbete med säljarna för att tillsammans utveckla bolagets och koncernens totala erbjudande.”, säger Jens Boberg, vice VD i Transtema Group.

”Jag ser fram emot att utöver mitt uppdrag som säljansvarig för Teknikområdet inom Transtema Group AB även kliva in som VD i BearCom AB. Jag känner säljarna sedan flera år tillbaka och är övertygad om att vi tillsammans kan leverera lönsam tillväxt inom BearCom och inte minst arbeta mot koncernens mål, att bli en komplett leverantör av kommunikationsinfrastruktur”, säger Patrik Sintorn, tillträdande VD i BearCom AB.

Köpeskillingen uppgår till ca 7,9 miljoner kronor att betalas på tillträdesdagen, 2016-05-27. Köpeskillingen består av 5 700 000.- kontant, 1 800 000.- i nyemitterade aktier i Transtema Group AB samt 376 000.- i optioner. Aktierna emitteras till en kurs baserad på 10 dagars volymviktad handel föregående tillträdesdagen, dock max 17 kronor per aktie.

Kontantdelen finansieras dels via egen kassa, dels via bankfinansiering. Apportemissionen är villkorad av att styrelsen ges bemyndigande att emittera aktier vid nästa ordinarie bolagstämma. Optionsdelen är villkorad av att styrelsen ges bemyndigande att ge ut optioner enligt beslut på extra bolagstämma under Maj månad. Kallelse skickas under vecka 19.

Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år) från tillträdesdagen.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB (publ), tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i Sverige AB, Datelab och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen är ca 90. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.