Transtema Group AB förvärvar 100% av aktierna i Datelab AB, Örebro.

torsdag, januari 28, 2016 - 13:39

Transtema förvärvar 100 % av aktierna i Datelab AB. Datelab beräknas omsätta ca 25 mkr med en EBIT marginal om ca 10 % år 2015. Datelab har sitt säte i Örebro men driver verksamhet i hela Mälardalen. Bolaget har 18 st anställda.

Datelabs verksamhet är i första hand byggnation av fiberoptiska bredbandsnät. Kunderna är större nätbyggare och nätägare.

Säljare av Datelab är grundarna och de ledande befattningshavarna Mattias Leijon och Per Olsson. Datelab skall drivas vidare under samma ledning och med samma struktur som innan förvärvet.

”Datelab är en fin förstärkning till Transtema-koncernen. Vi har vuxit kraftigt under det senaste året och med Datelab, tillsammans med det tidigare förvärvet Fibergruppen, närmar vi oss nu vårt mål att bli en nationell spelare. Vi tror att våra kunder kommer att uppskatta den förstärkning i resurser, kompetens och geografisk täckning som Datelab innebär. Vi har under en tid arbetat nära Mattias och Per och jag ser framemot att få arbeta tillsammans med dem för att ta vår koncern till nästa nivå, säger Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema Group”.

”Vi på Datelab känner sedan tidigare Transtema från marknaden. Vi ser fram emot att få arbeta med Magnus och hans team i framtiden. Genom tillhörigheten till det större Transtema kommer vi att skapa mer resurser för att ännu bättre kunna supporta våra befintliga och nya kunder, säger Mattias Leijon.”

Köpeskillingen är 10 miljoner kronor. 4 mkr betalas kontant och 6 miljoner kronor betalas genom apport av 500 000 aktier i Transtema Group AB (pris per aktie 12 kronor). Säljarna har en lock-up på erhållna aktier på upptill 36 mån (1/3-del per 12 månader). I samband med förvärvet kallas till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att emittera aktier som krävs för att fullgöra förvärvet. Koncernens största ägare (motsvarande ca 75 % av rösterna) har åtagit sig att rösta för förslaget. Kontantdelen finansieras via bankfinansiering. Kallelse till extra bolagstämma sker idag den 28 januari 2016.

Datelab har ett justerat eget kapital om ca 3,8 mkr vid tillträdet.

Magnus Johansson, VD i Transtema Group AB

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB , Fiber Gruppen i Sverige AB och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema AB omsatte år 2014 48,7 mkr med en EBIT på 10 mkr. Antal anställda i koncernen ca 50. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.