Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Fiber Network Consulting Sweden AB samt KIT, Kunskap Infra Teknik AB

tisdag, juli 18, 2017 - 17:15

Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Fiber Network Consulting Sweden AB samt KIT, Kunskap Infra Teknik AB

Fiber Network Consulting Sweden AB, (”FNC AB”), med säte i Malmö, etablerat 2005 är ett konsultbolag verksamt inom el/tele och fiberoptik.

KIT, Kunskap Infra Teknik AB, (KIT), med säte i Malmö, etablerat 2009 är ett säljföretag inom Telecom.

FNC AB har ca 35 anställda, med kontor i Malmö, Helsingborg, Göteborg samt Kumla. Bolaget omsatte, exkluderat under perioden ägda dotterbolag, 2016-01-01 till och med 2016-12-31 ca 35 MSEK med ett estimerat resultat före skatt på ca 1 MSEK.

KIT har 3 anställda, med kontor i Malmö. Bolaget omsatte 2016-01-01 till och med 2016-12-31 ca 30 MSEK med ett estimerat resultat före skatt på ca 0.7 MSEK.

Säljare av FNC AB samt KIT är ALBEC Holding AB, ett bolag helägt av Thomas Andersson. Thomas Andersson kommer efter försäljningen arbeta som VD i FNC AB samt KIT, och driva bolagen vidare som tidigare.

”I och med förvärven av FNC AB och KIT stärker vi vårt erbjudande mot operatörs- och stadsnätsmarknaden. Vi har under de senaste åren förvärvat ett flertal bolag inom nätbyggnation samt drift och underhåll. Nu förstärker vi även inom projektledning, projektering och dokumentation med kunniga konsulter, strategiskt placerade på lokala kontor i landet.

Vi har under flera år arbetet med FNC. Att FNC väljer att bli en del av Transtema Group gör oss både glada och stolta. Vi har stor respekt för det kunnande och den kompetens som finns i bolagen. Med gemensamma krafter skall vi bygga för framtiden.”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

”I och med den konsolidering som sker inom den svenska operatörs- och stadsnätsmarknaden ser jag fantastiska möjligheter framöver för FNC och KIT, som en del i en större koncern. Vi har under 14 år arbetat nära våra kunder och kommer så fortsätta. Jag ser fram emot att fortsätta jobba med Transtema och är övertygad om att vi tillsammans kommer ha en fantastisk framtid”, säger Thomas Andersson tillträdande VD i FNC AB.

Förvärvet omfattar en symbolisk kontant ersättning uppgående till 1 SEK samt en finansieringslösning för bolagens framtida utveckling. Finansieringslösningen består av ett eventuellt tillskott till FNC ABs kassa med upp till 1 MSEK, tillskottet finansieras helt via egen kassa. Avtalsdag och tillträdesdag är den 18 juli 2017. Effekterna av förvärvet kommer synas under kvartal 3 men förväntas inte bidra positivt till koncernens rörelseresultat under 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2017 kl 17:15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 18 juli 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 300. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS