Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Foki AB

måndag, januari 2, 2017 - 12:30

Enafoki aktiebolag, (”Foki AB”), med säte i Enköping, etablerat 1992, är en ledande leverantör av tjänster och produkter inom fiberoptik med kunder i hela Sverige. Foki AB har 44 anställda. Bolaget omsatte 2016-01-01 till och med 2016-12-31 ca 63 MSEK med ett estimerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 12,5 MSEK.

Säljare av Foki AB är Susanne Carlsson och Lars Eriksson. VD i bolaget är Susanne Carlsson. Bolaget drivs vidare som innan förvärvet.

”I och med förvärvet av Foki förstärker vi koncernen och vår närvaro i Stockholmsregionen och Mälardalen. Foki är ett starkt bolag som tillför kompetens, erfarenhet och långsiktiga kundrelationer. Detta är ett mycket viktigt steg i vår utveckling i en viktigt och expansiv region. Foki är ett perfekt tillskott till koncernen”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

”Jag ser fram emot att, som en del i Transtema Group, ta Foki till nästa nivå. Vi har vuxit de senaste åren och ser i och med samgåendet och den styrka som finns i Transtema-koncernen att vi kan fortsätta vår tillväxt och ta marknadsandelar i vår region”, säger Susanne Carlsson VD i Foki AB.

Total köpeskilling uppgår till maximalt 4 gånger EBITDA för 2016, ca 50 mkr, varav hälften, ca 25 miljoner kronor betalas ut under 2017, 70 % i nyemitterade aktier i Transtema Group och resterande 30 % kontant. Aktierna emitteras till en kurs baserad på 10 dagars volymviktad handel föregående tillträdesdagen, 23,61 kr per aktie. Kontantdelen, ca 7,5 mkr, betalas ut efter fastställd årsredovisning för 2016 i Bolaget.

Resterande 50 % av köpeskillingen betalas ut under 2018 efter fastställt resultat för 2017 förutsatt att vissa resultatmål uppnås. Denna del av köpeskillingen kan uppgå till maximalt 25 miljoner kronor och som minst uppgå till 0 kronor, fördelat som 50 % aktier och 50 % kontant.

Kontantdelen finansieras via egen kassa samt vid behov förvärvslån i bank. Apportemissionen utnyttjar styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier antaget vid ordinarie bolagstämma 2016-05-26.

Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år) från tillträdesdagen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2017.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 2 januari 2017

Magnus Johansson

Verkställande Direktör

Transtema Group AB

Org.nr. 556988-0411

Flöjelbergsgatan 12

Mölndal

Tel: 031-7468300

www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:

Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och drift av infrastruktur för kommunikation och datacenter. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2015 68 Mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 128. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.