Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i TheBplan AS

torsdag, november 2, 2017 - 16:15

TheBplan AS etablerat 2009, är ett av Norges ledande företag inom datasäkring, backup och recovery.

TheBplan har 6 anställda med kontor i Oslo. Bolaget förväntas under 2017 omsätta ca 50 MNOK med ett rörelseresultat på ca 5 MNOK.

Säljare av TheBplan är Tom Stensholt, Trond A. Lunde och Sunil Malhotra. Alla tre kommer efter försäljningen arbeta kvar i bolaget, med Tom Stensholt som VD.

”TheBplan är ett viktigt förvärv för koncernen. Vi växer koncernens totala teknikerbjudande och ser direkta synergier mellan TheBplan och WinCore som varit en del av koncernen sedan maj 2016. TheBplan är vårt första förvärv utanför Sverige, vilket är viktigt steg för oss. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Tom och hans kollegor framöver”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

"Allerede etter første møte med Transtema Group og WinCore så vi direkte fordeler med et tettere samarbeid. Vi ser at vi etter Transtema Groups overtakelse får en økt synlighet og en større tyngde i markedet som gir oss mulighet til å kunne gjøre enda større forretninger i fremtiden. I tillegg er det veldig spennende for oss å være Transtemas første kjøp utenlands», säger Tom Stensholt, VD i TheBplan.

Total köpeskilling uppgår till 22,5 MNOK varav ca 10,7 MNOK betalas kontant på tillträdesdagen. Resterande del av köpeskillingen, ca 11,8 MNOK betalas genom apport av aktier i Transtema Group. Aktierna emitteras till en kurs beräknad på 10 dagars volymviktad handel föregående tillträdesdagen, 55,07 SEK. Inom kort kommer bolaget kalla till extra bolagstämma där styrelsen kommer föreslå stämman att besluta kring att emittera de aktier som krävs för att fullgöra betalning av förvärvet. Koncernens största ägare (motsvarande över 50 % av rösterna och kapitalet) har åtagit sig att rösta för förslaget. Tillträdesdag är idag, den 2 november 2017.

Effekterna av förvärvet kommer synas under kvartal fyra.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2017 kl 16:15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 2 november 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 320. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.