Transtema Group AB förvärvar 51 % av aktierna i Effektvision AB

måndag, april 10, 2017 - 15:13

Effektvision AB med bifirma Mentor Vision, (”Effektvision”), med säte i Frölunda, etablerat 2005, är en leverantör av konsulttjänster, försäljning, installation, utbildning och service inom data och telekommunikation med fokus på mobil inomhustäckning.

Effektvision har 13 anställda. Bolaget omsatte 2016-01-01 till och med 2016-12-31 ca 20 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca -175 tkr.

Säljare av Effektvision AB är Lennart Mentor och Percy Eek. VD i bolaget är Lennart Mentor. Bolaget drivs vidare som innan förvärvet.

”Med förvärvet av 51 % av rösterna och kapitalet i Effektvision tar vi ett kliv in på marknaden för mobil inomhustäckning. I en rapport från PTS (PTS-ER-2015:12) konstateras det att det i och med byggandet med energieffektiva byggmaterial blir ett allt större problem att få mobiltäckning inomhus. Transtema-koncernen tar i och med förvärvet av 51 % av Effektvision ett steg in på denna marknad, med ett erbjudande som matchar och kompletterar vår affär inom kommunikationsinfrastruktur.”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

”Som en del i Transtema-koncernen kan vi utveckla vår affär på en nationell nivå, vi får tillgång till ett nationellt nätverk av resurser för installation, konsultation och inte minst ett stort kontaktnät. Mobil inomhustäckning är någonting som i och med den ökade användningen av mobila applikationer blir allt viktigare för slutanvändare, både konsumenter och professionella användare som företag och organisationer. I dag förväntar vi oss att ständigt vara uppkopplade, och det är vår målsättning att se till att det blir en verklighet”, säger Lennart Mentor VD i Effektvision AB.

Total köpeskilling 1,02 mkr, betalas kontant på tillträdesdagen 2017-04-10. Effekterna av förvärvet kommer synas under kvartal 2.

Transtema Group har en option på inlösen av de återstående 49 % av aktierna, optionen löper under tre år och kan under denna period växlas mot aktier i Transtema Group till kurs gällande vid tidpunkten för inlösen. Lösenpriset beräknas på fastställt resultat (EBITDA) gånger fyra efter fastställt bokslut i Effektvision AB. Båda parter har rätt att utlösa optionen enligt vissa villkor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2017.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 10 april 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.