Transtema Group AB förvärvar Fiber Gruppen i Sverige AB

måndag, januari 4, 2016 - 16:06

Fibergruppen beräknas omsätta ca 50 mkr med en EBIT marginal om ca 10% år 2015. Bolaget har vuxit kraftigt med god lönsamhet sedan starten 2012. Den lönsamma tillväxten förväntas fortsätta under de kommande åren. Fibergruppen har sitt säte i Norrköping men driver verksamhet i södra och mellersta Sverige. Bolaget har ca 20 st anställda.

Fibergruppens verksamhet är konstruktion och byggnation av fiberoptiska bredbandsnät. Bolaget arbetar också med support och underhåll av dessa nät. Kunderna är främst större nätägare och operatörer.

Säljare av Fibergruppen är Jonas Bergstrand, Daniel Ajax och Niklas Källström, alla grundare och aktiva i Bolaget. VD i bolaget blir Jonas Bergstrand. Alla säljare kvarstår i sina befattningar med sina respektive ansvarsområden. Fibergruppen skall drivas vidare under samma ledning och med samma struktur som innan förvärvet.

”Fibergruppen är ett bolag som liknar Transtema, vi arbetar mot samma kundgrupp och vårt erbjudande är i mångt och mycket likadant. Fibergruppen har, precis som vi, uppfattat marknadens krav på kvalitet och långsiktighet. Fibergruppen har på kort tid utvecklats till en ledande spelare på sin marknad. Det skall bli ett nöje att arbeta med Jonas, Daniel och Niklas och deras team på Fibergruppen och bygga en ännu starkare koncern tillsammans. Fibergruppen skall arbeta vidare som självständigt bolag under samma namn som tidigare.

Transtema tar också med detta vårt första förvärv, ett steg till för att bli en nationell spelare inom vår bransch. Vi hoppas att våra gemensamma kunder kommer uppskatta att vi nu ännu bättre kan ta på oss geografiskt större uppdrag, säger Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema Group”.

”Vi har lärt känna Transtema och dess ledning under 2015. Transtema har samma syn på kunder, kvalitet och långsiktighet som vi grundare av Fibergruppen. Det skall bli spännande att tillsammans fortsätta att bygga en stark företagsgrupp. Vi skapar genom förvärvet större resurser för att ännu bättre kunna supporta Fibergruppens kunder, säger Jonas Bergstrand, VD i Fibergruppen.”

Köpeskillingen är 30 miljoner kronor och 4 mkr i möjlig tilläggsköpeskilling baserat på en resultatnivå (EBIT) under 2016 om minst 10 mkr. 16 mkr betalas kontant och 14 miljoner kronor betalas genom apport av 1 629 803 aktier i Transtema Group AB (pris per aktie är 8,59 kronor vilket motsvarar aktiens genomsnittliga volymviktade kurs de senaste 10 handelsdagarna).

Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år). Kontantdelen finansieras via egen kassa och bankfinansiering. Vid tillträdet kommer bryggfinansiering från Bolagets större ägare att utnyttjas. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas. Möjlig tilläggsköpeskillingen betalas under 2017 med framtida nyemitterade aktier i Transtema. Fibergruppen har ett justerat eget kapital om ca 5 mkr vid tillträdet.

Magnus Johansson, VD i Transtema Group AB,

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema AB omsatte år 2014 48,7 mkr med en EBIT på 10 mkr. Antal anställda i koncernen ca 30. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.