Transtema Group AB slutför förvärvet av Fiberdata AB

måndag, juni 5, 2017 - 16:00

Den 18 april 2017 meddelade Transtema Group förvärvet av Fiberdata AB. Förvärvets fullgörande förutsatte uppfyllandet av vissa villkor. Samtliga villkor har uppfyllts och förvärvet har idag slutförts.

Förvärvet slutfördes till en total köpeskilling av 757 806 aktier i Transtema Group, att emitteras snarast efter tillträdesdagen. Effekterna av förvärvet kommer att synas från och med den 1/6 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2017 kl 16:00.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 83 00)

Mölndal 5 juni 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 300. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS