Transtema Group AB tecknar avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Fiberdata AB

tisdag, april 18, 2017 - 21:00

Fiberdata AB, (”Fiberdata”), med säte i Gävle, etablerat 1982, är en av landets starkaste oberoende systemintegratörer. Fiberdata har ett brett sortiment för stadsnät och operatörer, från konsulttjänster och produkter till support och drift.

Förvärvet innefattar också fastigheten ”AreaX”, Fiberdatas toppmoderna datacenter på 800 kvm, inhyst i ett bergrum.

Fiberdata har 34 anställda. Under 2016 omsatte bolaget 78 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 4,6 MSEK.

Säljare av Fiberdata AB är Sweden Carnica Group AB. VD i bolaget är Niclas Sonesson. Bolaget kommer drivas vidare som innan förvärvet.

”Fiberdata och AreaX blir ett starkt tillskott till koncernen. Vi får tillgång till en fullskalig driftcentral, bemannad 24/7/365, ett toppmodernt datacenter samt en kraftig förstärkning av koncernens totala teknikerbjudande. Vi ser direkta synergier mellan koncernens olika bolag, där bland annat Fiberdatas erbjudande inom drift och underhåll direkt förstärks via vår nationella organisation av tekniker”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

”Fiberdata kommer tillsammans med Transtema utvecklas till en stark och uthållig partner till våra gemensamma och framtida kunder”, säger Lars Carlqvist, Styrelseordförande i Fiberdata AB.

Total köpeskilling uppgår till 850 000 aktier i Transtema Group, att emitteras snarast efter tillträdesdagen. Effekterna kommer, vid slutfört förvärv, att synas under kvartal två.

Säljaren har en lock-up på erhållna aktier, 12, 15 och 18 månader från tillträdesdagen. 1/3 frisläpps per tillfälle.

Tillträde är planerat till senast 2017-06-01. Avtalet har villkorats av att Transtema vid due diligence bedömer att Fiberdata och dess dokumentation är för Transtema godtagbart och i enlighet med Transtemas egna antaganden om Fiberdatas ställning som legat till grund för att Transtema ingått Avtalet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2017 kl 21:00.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 18 april 2017

Magnus Johansson

Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:

Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.