Transtema Group AB tecknar avtal om förvärv av 60 % av aktierna i Nordlund Entreprenad AB

måndag, september 11, 2017 - 16:30

Nordlund Entreprenad AB, (”Nordlund Entreprenad”), med säte i Lerum, etablerat 2012 är en anläggningsentreprenör, specialiserad inom fiberförläggning.

Nordlund Entreprenad har 18 anställda, med kontor i Sävedalen. Bolaget omsatte 2016-09-01 till och med 2017-08-31 ca 14 MSEK med ett estimerat resultat före skatt på ca -1 MSEK. Det negativa rörelseresultat beror på kundförluster om ca 2 MSEK under året.

Säljare av Nordlund Entreprenad är Johnas Nordlund. Johnas kommer efter försäljningen fortsätta arbeta som VD i Nordlund Entreprenad, och driva bolaget vidare som tidigare.

”Johnas och hans personal blir ett välkommet tillskott till koncernen. Markentreprenörer med den typen av spetskompetens som finns inom Nordlunds kommer vara till stor nytta för oss, både inom och utom landet.”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

”Vi har under flera år arbetat med bolag inom Transtema koncernen och trivts väldigt bra med samarbetet. I och med att vi nu blir en del av koncernen säkrar vi inte bara vår egen tillväxt utan kan även bidra positivt med både affärer och kompetens till koncernen som helhet”, säger Johnas Nordlund, VD i Nordlund Entreprenad AB.

Förvärvet omfattar en kontant ersättning uppgående till 500 000 SEK. Tillträdesdag är den 2 oktober 2017. Effekterna av förvärvet kommer att synas under kvartal 4 och förväntas bidra positivt till koncernens rörelseresultat under 2017.

Transtema Group har en option på inlösen av de återstående 40 % av aktierna, optionen löper under tre år och kan under denna period växlas mot aktier i Transtema Group till kurs gällande vid tidpunkten för inlösen. Lösenpriset beräknas på fastställt resultat (EBITDA) gånger fyra efter fastställt bokslut i Nordlund Entreprenad AB. Båda parter har rätt att utlösa optionen enligt vissa villkor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2017 kl 16:30

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 11 september 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal

Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:

Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 320. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.