Transtema Group påbörjar förberedelser inför ansökan om notering på Stockholmsbörsen

fredag, maj 27, 2016 - 09:16

Styrelsen i Transtema har beslutat att påbörja förberedelser att notera Bolaget på Stockholmsbörsens Small Cap. Målet är att Bolaget, inom en tvåårsperiod, skall vara börsfähigt och redo att ansöka om en notering på Stockholmsbörsen.

”Att notera Bolaget på Small Cap är ett naturligt steg i vår tillväxtresa och vi påbörjar nu arbetet att göra Transtema redo för börsen,” säger Magnus Johansson, koncernchef i Transtema Group

För mer information kontakta:

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB (publ), tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och drift av infrastruktur för kommunikation och datacenter. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen ca 100. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.