Transtema Group startar nytt dotterbolag

fredag, september 2, 2016 - 12:48

Transtema Group AB har etablerat ett nytt helägt dotterbolag, Transtema Academy AB.

Bolaget skall tillhandahålla utbildningar inom fiberoptik.
Etableringen av bolaget medför inga direkta kostnader för koncernen utöver insatt aktiekapital. Bolaget förväntas på sikt bidra positivt till koncernens omsättning och resultat.

”I och med den kraftiga utbyggnaden och ökad användning av optiska kommunikationsnät i Sverige ställs högre och högre krav på tillgänglighet och driftsäkerhet.
Att välutbildad personal arbetar i näten ser vi som en självklarhet och med satsningen på ett utbildningscenter skall vi bidra till byggnationen av robusta nät med en lång livslängd.
Vårt utbildningscenter kommer erbjuda kortare samt längre utbildningar både internt inom koncernen samt externt riktat till våra kollegor i branschen.

Utbildningarna kommer erbjudas på plats i nya lokaler i Varberg samt i de fall kunderna efterfrågar det på plats i kundens lokaler.

Vi ser fram emot att under hösten lansera ett komplett utbildningspaket inom fiberoptik” säger Jens Boberg, VD på Transtema Academy

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och drift av infrastruktur för kommunikation och datacenter. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2015 68 Mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 Mkr. Antal anställda i koncernen ca 120. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.