Transtema Group utvecklar affärsområdet Teknik

fredag, maj 6, 2016 - 10:36

Transtema har sedan starten 1997 arbetat i teknikens framkant med verksamhet att ”planera, bygga och sköta driften av kommunikationsnät” samt att erbjuda värdeadderande teknik- och konsulttjänster, vilket starkt bidragit till bolagets framgång och förmåga som en komplett leverantör.

”I takt med att fibernäten och nya generationer mobilnät byggs ut, fylls näten med nya tjänster och funktioner med allt högre krav på kapacitet, tillgänglighet och driftsäkerhet. Vi ser att begreppet kommunikationsnät gradvis ändras till kommunikationsinfrastruktur som omfattar mycket mer än bara själva näten och att tekniska plattformar och system blir alltmer integrerade med näten.”, säger Magnus Johansson, Koncernchef i Transtema Group.

”För att möta våra kunders efterfrågan och de framtida möjligheter vi ser, kommer Transtema Group, som en ledande teknikkoncern, att bredda och fördjupa vårt utbud och tjänster för att kunna leverera en komplett infrastruktur för våra kunder. Hittills har vår tillväxt främst skett inom nätbyggnation och service, nu skall tillväxten öka även inom Teknik”, fortsätter Johansson

Som en del i koncernens utveckling av affärsområde Teknik anställs Patrik Sintorn, med lång erfarenhet från telekombranschen. Patrik kommer närmast från IP-Only där han var Sales Manager Region Syd, Väst, Norge och Finland. Patrik kommer leda koncernens tjänsteutveckling och försäljning inom affärsområde Teknik.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB (publ), tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i Sverige AB, Datelab, Transtema Syd AB (fd Fiber Solution Sweden AB) och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen är ca 90. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.