Transtema Network Services tecknar avsiktsförklaring med 3G Infrastructure Services om drift och underhåll

Transtema Network Services AB (”TNS”) och 3G Infrastructure Services AB (”3GIS”) har ingått en icke bindande avsiktsförklaring där parterna ska förhandla fram ett avtal enligt vilket TNS ska tillhandahålla bla underhåll och service av 3GIS mobilnät i hela Sverige. Enligt avsiktsförklaringens tidplan är parternas ambition att bindande avtal ska ingås senast den 30 mars 2020.
måndag, februari 24, 2020 - 08:45

TNS är ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB och Sveriges ledande leverantör av drift och underhåll av telekomnät.

3GIS är ett samägt bolag mellan Telenor Sverige AB och 3 (Hi3G Access AB). 3GIS uppdrag är att bygga och underhålla Telenors och 3:s gemensamma 3G-nät utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona.

Affären ska omfatta ett helhetsåtagande från TNS för drift och underhåll av 3GIS nät och omfattar nätplanering och -kvalitet, nätövervakning (NOC), support, reservdelshantering och fälttjänster.

Kontraktet avses löpa över maximalt ca 5 ½ år med planerad start i juni 2020. Kontraktsvärdet bedöms uppgå till omkring 200 mkr, under den maximala perioden, och därtill kan vissa tilläggsersättningar tillkomma.

Även om parterna, efter konkurrensutsättning och inledande förhandling, har en samsyn på affärens huvudsakliga kommersiella villkor är avsiktsförklaringen inte bindande utan förutsätter att parterna i god anda förhandlar fram ett slutligt bindande avtal.