Transtema Network Services tecknar avtal med 3G Infrastructure Services om drift och underhåll

tisdag, mars 31, 2020 - 08:30

Transtema Network Services AB (”TNS”) har enligt tidigare kommunicerad avsiktsförklaring av 3G Infrastructure Services AB (”3GIS”) valts som huvudleverantör av drift och underhåll av 3GIS mobilnät i Sverige. Parterna har idag undertecknat ett avtal som träder i kraft den 1 juni 2020 och sträcker sig över en femårsperiod.

TNS är ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB och Sveriges ledande leverantör av drift och underhåll av telekomnät.

3GIS är ett samägt bolag mellan Telenor Svenska AB och 3 (Hi3G Access AB), vars uppdrag är att bygga och underhålla Telenors och 3:s gemensamma 3G-nät utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona.

Affären omfattar ett helhetsåtagande för drift och underhåll av 3GIS nät och omfattar nätplanering, kvalitet, nätövervakning (NOC), support, reservdelshantering och fälttjänster.

Kontraktsvärdet uppgår totalt till ca 200 mkr, därtill kan vissa tilläggsersättningar tillkomma.

  • Vi är stolta och glada över att bli vald som servicepartner av 3GIS. Att bli leverantör till 3GIS, som är en stor och viktig aktör i branschen, innebär ett kvitto för oss på att vi har ett attraktivt erbjudande inom drift och underhåll av telekomnät och affären ligger helt i linje med vår strategi, säger Magnus Eriksson, VD TNS.
  • Avtalet är en grund för ett långsiktigt samarbete med TNS, ett företag som har både erfarenhet av och kompetens att sköta drift och underhåll av vårt nät. Med en helhetsleverantör som TNS får vi trygghet och möjlighet att fortsatt leverera hög täckning och tillgänglighet till våra ägares kunder, säger Mats Comstedt, VD 3GIS.