Transtema tidigarelägger helårsrapport för januari – december 2019

Transtema har beslutat att tidigarelägga helårsrapporten för januari – december 2019.
fredag, december 20, 2019 - 09:30

Nytt rapportdatum är tisdagen den 11 februari 2020 omkring klockan 08:30. Tidigare meddelat rapportdatum var torsdagen den 20 februari 2020

Beslutet att tidigarelägga rapporten är en följd av den föreslagna kommande företrädesemissionen (som offentliggjorts tidigare idag) där styrelsen vill försäkra sig om att aktieägare i så god tid som möjligt har tillgång till aktuell och relevant information om Transtemas finansiella ställning. 

Göteborg 20 december 2019

Transtema Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / [email protected]).

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 000. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser