Transtema utökar befintligt avtal med Telia Company till ett värde av ca 1,3 mdkr över 5 år.

onsdag, maj 20, 2020 - 18:00

Transtema Network Services AB (”TNS”) har förnyat avtalet med Telia Company som leverantör av fältservice i Telias nät, noder och kundutrustning samt leveranser och underhåll av aktiv kundutrustning. Det nya avtalet är ett tillägg, utökning och förlängning av nuvarande avtal mellan parterna. Avtalet löper på 5 år med möjlighet till 2 års förlängning.

TNS utför idag ovan nämnda tjänster i södra Sverige och med detta tillägg kommer avtalet att omfatta hela Sverige vilket är en utökning av det befintliga avtalet. Tilläggsavtalets affärsvärde isolerat är uppskattat till 1,3 miljarder kronor över 5 år och beräknas påverka TNS omsättning och resultat från första kvartalet 2021. Utöver detta avtal har TNS även andra avtal med Telia, såsom tex nätbyggnation och leverans av vissa andra tjänster.

TNS är ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB (publ) och Sveriges ledande leverantör av drift och underhåll av kommunikationsnät.

  • Vi är stolta och glada över att få utöka vårt goda samarbete med Telia, från att idag nå ca 60 % av Sveriges befolkning till 100 %. Vårt långsiktiga och kontinuerliga arbete med kvalitet, innovation och effektivitet i vår leverans av service och underhåll har gett oss denna möjlighet. Vi har en lång historia tillsammans med Telia och vårt utökade engagemang och ansvar kommer gynna Transtema, Telia och Telias kunder, säger Magnus Eriksson, VD TNS.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e Maj 2020 kl. 18:00 CET.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / [email protected]).

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Nettoomsättning i Transtema Group AB år 2019 var 1 497 Mkr (868). Antal anställda i koncernen är ca 900.Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS.