Transtemas Group AB:s koncernchef säljer aktier

Koncernchefen Magnus Johansson säljer aktier i Transtema på grund av personliga privatekonomiska skäl.
torsdag, september 26, 2019 - 17:47

Transtemas koncernchef tvingas sälja aktier i Transtema av privatekonomiska skäl. Försäljningen av aktier inleddes den 23 september 2019. Hittills har 23,519 aktier sålts till ett värde av 161,965 kr.

Kommentar från Magnus Johansson:

Min försäljning av aktier sker inte frivilligt och är ett resultat av den negativa utvecklingen av aktiekursen. All min energi och kraft används till Transtemas framtid som jag har full tillförsikt inför.


För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / [email protected]).

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i tre affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning, (ii) Transtema Infrastructure, som utför entreprenadtjänster inom nätbyggnation och -underhåll samt (iii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.