Valberedning utsedd i Transtema Group AB för Årsstämman 2020

tisdag, december 10, 2019 - 13:30

Medlemmar i Valberedningen är:
• Per Mellberg, utsedd av Magnus Johansson
• Göran Nordlund, representerande Fore C Investment Holding (bolag ägt till 100% av Göran Nordlund)
• Jonas Nordlund (sig själv)
• Susanne Carlsson representerande Carlsson Eriksson Holding AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med bestämmelserna antagna på Årsstämman den 16 maj 2019. Valberedningen består av ägarrepresentanter som står för ca 55% av röster och kapital i Bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected]

Göteborg 10 december 2019

För kontakt med Valberedningen kontakta:

Göran Nordlund, styrelsens ordförande, [email protected]

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / [email protected]).

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 000. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser